NoCodeWork

Polityka prywatności

Definicje

1.    Administrator (My) – Mikołaj Brunka (NIP:9671459753) Powstanców Warszawy 6C/64 85-681 Bydgoszcz
2.    Dane osobowe – wszystkie informacje oosobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzezjeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tymIP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacjegromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3.    Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

4.    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5.    Serwis – serwis internetowy prowadzony przez nas podadresem nocodework.io

6.    Użytkownik (Ty) – każda osoba fizycznaodwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czyfunkcjonalności opisanych w Polityce

Przetwarzaniedanych w związku z korzystaniem z serwisu

·      W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu zbieramy Twoje dane wzakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a takżeinformacje o Twojej aktywności w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowezasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczaskorzystania przez Ciebie z Serwisu.

Celeoraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

·        

Korzystaniez serwisu

1.   Przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (wtym: adres email) , adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzoneza pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), aniebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu wSerwisie) w następujących celach:

1.    w celu świadczenia usług drogąelektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych wSerwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzaniado wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

2.    w celach analitycznych istatystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadnionyinteres (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywnościUżytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanychfunkcjonalności i świadczonych usług;

3.    w celu ewentualnego ustalenia idochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jestnasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronienaszych praw;

4.    w celach marketingowych (naszychoraz naszych partnerów), w szczególności związanych z prezentowaniem reklamybehawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowychzostały opisane w sekcji „MARKETING”.

2.    Twoja Aktywność w Serwisie, wtym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logachinformacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniemusług. Przetwarzamy je również w celach technicznych, administracyjnych, napotrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzaniatym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresiepodstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6ust. 1 lit. f RODO).

Korzystaniez płatnych usług w serwisie

1.   Jeżeli złożysz zamówienie (zakupu towaru lub usługi) w Serwisie,będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w następujących celach:

1.    w celu realizacji złożonegozamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dowykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanychfakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

2.    w celu realizacji obowiązkówustawowych ciążących na nas, a wynikających w szczególności z przepisówpodatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jestobowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

3.    w celach analitycznych i statystycznych– podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie, atakże Twoich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanychfunkcjonalności;

4.    w celu ewentualnego ustalenia idochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jestnasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronienaszych praw.

Formularzekontaktowe

1.    W Serwisie zapewniamy możliwośćskontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzykontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Twoich danych osobowychniezbędnych do tego, żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować i udzielićodpowiedzi na zadane pytanie. W formularzu możesz podać także inne dane w celuułatwienia nam kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jakoobowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ichniepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli obsłużyć Twojego pytania. Podaniepozostałych danych jest dobrowolne.

2.   Dane osobowe, które prześlesz nam za pomocą formularza kontaktowego sąprzetwarzane:

1.    w celu identyfikacji Ciebie jakonadawcy oraz obsługi Twojego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonaniaumowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

2.    w celach analitycznych istatystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes(art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytańzgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonaleniajego funkcjonalności.

Marketing

1.   Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizowania działańmarketingowych, które mogą polegać na:

1.    wyświetlaniu treścimarketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (reklamakontekstowa);

2.    wyświetlaniu treścimarketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);

3.    kierowaniu e-mailowychpowiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórychprzypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera)

4.    prowadzenie innego rodzajudziałań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanieinformacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe)

2.    W celu realizowania działańmarketingowych, w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie (jeżeliwyrazisz na to zgodę). Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniudanych dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celuanalizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Newsletter

1.    Świadczymy usługę newslettera nazasadach określonych w regulaminie, tylko jeżeli. Podasz nam w tym celu swójadres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługinewslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

2.   Dane osobowe zebrane na potrzeby newslettera są przetwarzane:

1.    w celu świadczenia usługiwysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędnośćprzetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

2.    w przypadku kierowania do Ciebietreści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, wtym profilowania, jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) wzwiązku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

3.    w celach analitycznych istatystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes(art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywnościUżytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

4.    w celu ewentualnego ustalenia idochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jestnasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Marketingbezpośredni

1.    Twoje Dane osobowe mogą byćrównież wykorzystywane przez nas, abyśmy mogli kierować do Ciebie treścimarketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS /SMS lub telefonicznie. Takie działania podejmujemy wyłącznie w przypadku, gdywyraziłeś na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

Portalespołecznościowe

1.    Przetwarzamy Twoje dane osobowe,gdy odwiedzasz nasz profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook,YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku zprowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Cię o naszej aktywności orazpromowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawnąprzetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

Plikicookies oraz podobna technologia

1.    Pliki cookies to małe plikitekstowe instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwis. Cookieszbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np.poprzez zapamiętywanie Twoich odwiedzin w Serwisie i dokonywanych przez Ciebieczynności. W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje cookies:

Cookies'serwisowe'

1.   Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celudostarczania Ci usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakościtych usług. W związku z tym my oraz inne podmioty świadczące na naszą rzeczusługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowującinformacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoimtelekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Plikicookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

1.    pliki cookies z danymiwprowadzanymi przez Ciebie (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang.user input cookies);

2.    uwierzytelniające pliki cookieswykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji(ang. authentication cookies);

3.    pliki cookies służące dozapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresieuwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

4.    sesyjne pliki cookiesodtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czastrwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

5.    trwałe pliki cookies służące dopersonalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej(ang. user interface customization cookies),

6.    pliki cookies służące domonitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tymcookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celuanalizy w jaki sposów korzystasz z Serwisu, do tworzenia statystyk i raportówdotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danychdo identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwieniaidentyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych wzwiązku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Cookies'marketingowe'

1.    My oraz nasi zaufani partnerzywykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku zkierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej. W tym celu my oraz nasi zaufanipartnerzy przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji jużprzechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer,telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ichpośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności wzakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojejzgody, która może być w każdym momencie wycofana.

Zarządzaniecookies

1.    Jeśli nie chcesz otrzymywaćplików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, żewyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić korzystanie z Serwisu.

2.   W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżejprzeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

1.    Edge

2.    Internet Explorer

3.    Chrome

4.    Safari

5.    Firefox

6.    Opera

7.    Urządzenia mobilne:

8.    Android

9.    Safari (iOS)

10.Windows Phone

Istotnetechniki marketingowe

1.    Stosujemy analizę statystycznąruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Nieprzekazujemy do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowaneinformacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w Twoim urządzeniukońcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownikagromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytowaćinformacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2.    W ramach Serwisu korzystamy zpiksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. zsiedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu.Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Nieprzekazujemy od siebie żadnych Twoich dodatkowych danych osobowych serwisowiFacebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w Twoim urządzeniukońcowym.

3.    Cel i zakres gromadzenia danychoraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak równieżmożliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie zostały opisane wpolityce prywatności usługodawców: Możemy stosować

1.    https://www.facebook.com/policy.php

2.    https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ.

4.    Możemy stosować technikiremarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do Twojegozachowania w Serwisie, co może dawać złudzenie, że Twoje dane osobowe sąwykorzystywane do śledzenia, jednak w praktyce nie przekazujemy żadnych Twoichdanych osobowych operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jestwłączona obsługa plików cookie.

5.    Możemy stosować rozwiązaniebadające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywaniezachowania w Serwisie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłanedo operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. Wszczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

Okresprzetwarzania danych osobowych

1.    Okres przez jaki przetwamy Twojedane zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasadydane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia,do czasu wycofania przez Ciebie wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznegosprzeciwu względem przetwarzania danych (w przypadkach, gdy podstawą prawnąprzetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes).

2.    Okres przetwarzania danych możebyć przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia idochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasiejedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

3.    Po upływie okresu przetwarzaniaTwoje dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Twojeuprawnienia

1.    W związku z tym, że przetwarzamyTwoje dane osobowe, przysługują Ci następujące prawa:

1.    prawo do informacji o przetwarzaniu danychosobowych – na tej podstawie, na Twój wniosek przekażemy Ci informację oprzetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnychprzetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, iplanowanym terminie usunięcia danych;

2.    prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, naTwój wniosek przekażemy Ci kopię przetwarzanych danych dotyczących osobyzgłaszającej żądanie;

3.    prawo do sprostowania – na Twój wniosek jesteśmyzobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danychosobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

4.    prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możeszżądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne dorealizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

5.    prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie, naTwój wniosek zaprzestaniemy wykonywania operacji na Twoich danych osobowych – zwyjątkiem operacji, na które wyraziłeś zgodę – oraz ich przechowywania, zgodniez przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczeniaprzetwarzania danych;

6.    prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – wzakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lubwyrażoną zgodą – wydamy Ci dostarczone przez Ciebie dane w formacie pozwalającymna ich odczyt przez komputer. Możesz także zażądać, abyśmy przesłali te daneinnemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że mamy do tego odpowiedniemożliwości techniczne.

7.    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych wcelach marketingowych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danychosobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiegosprzeciwu;

8.    prawo sprzeciwu wobec innych celówprzetwarzania danych – Możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych,które odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. dla celówanalitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia);sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

9.    prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzanesą na podstawie Twojej zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, cojednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przedwycofaniem zgody.

10.prawo do skargi – jeżeli uznasz, że sposóbw jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe narusza przepisy RODO lub inne przepisydotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych.

Odbiorcydanych

1.    W związku z tym, że chcemyrealizować dla Ciebie jak najlepsze usługi, będziemy ujawniać Twoje daneosobowe naszym zaufanym partnerom, w tym w szczególności dostawcomodpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak bankii operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (wzwiązku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usługmarketingowych) oraz naszym podmiotom powiązanym.

2.    Twoje dane osobowe będąudostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowychtylko jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Przekazywaniedanych poza EOG

1.    Poziom ochrony danych osobowychpoza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od tegozapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu będziemy przekazywali Twojedane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniemodpowiedniego stopnia ochrony. Za każdym razem zostaniesz o tym powiadomiony.

Bezpieczeństwodanych osobowych

1.    Wiedz, że podejmujemy wszelkiekroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane są przez nasw sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do Twoich danychmają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędneze względu na wykonywane przez nie zadania.

2.    Podejmujemy wszelkie niezbędnedziałania, by nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancjęstosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdyprzetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie.

Danekontaktowe

1.   We wszelkich sprawach, o którym mowa w niniejszej polityce, wszczególności związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz się znami skontaktować poprzez:

1.    e-mail kontakt@nocodework.io

2.    listownie na adres MikołajBrunka (NIP: 9671459753) Powstanców Warszawy 6C/64 85-681 Bydgoszcz